UTVALD
Styrelseledamot sedan 2024

AKTIEINNEHAV I FIREFLY AB
9 258 aktier, genom bolag


ANDRA ÅTAGANDEN
Styrelseordförande i BeGrow Invest AB och Rendelen 124 AB. Styrelseledamot i Mitt Liv AB.


BAKGRUND
Jan har haft ett antal ledande positioner inom Deloitte både i Sverige och internationellt. Han var VD för Deloitte i Sverige under perioden 2008–2023. Han var medlem av Deloittes nordiska ledning 2015 – 2023 och ledamot av Deloittes globala styrelse 2016 – 2020.


UTBILDNING
Civilekonom, Stockholms universitet samt studier vid Harvard och Stanford.


Jan Berntsson är oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till större aktieägare.

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter