UTVALD
Medlem i styrelsen sedan 2012


AKTIEINNEHAV I FIREFLY AB
3 400 aktier


ANDRA ÅTAGANDEN
Elisabet är styrelseledamot i Arevo AB, AB Karl Hedin (m fl bolag ägda av Karl Hedin), Karl Hedin stiftelse, Sveaskog AB, Marcus Wallenberg Prize Foundation och Infinited Fiber Company Oy. Medlem i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.


BAKGRUND
Elisabet var VD för Bergvik Skog AB 2010 – 2019. Tidigare har Elisabet arbetat som Executive Vice President och Senior Executive Vice President på Stora Enso (1995-2010) och i AssiDomän/Domänverket (1981-1994) var hon Managing Director och Timber Manager.


UTBILDNING
Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet.


Elisabet Salander Björklund är oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till större aktieägare.

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter