UTVALD
Styrelseordförande sedan 2013, ledamot i styrelsen sedan 2003

AKTIEINNEHAV I FIREFLY AB
2 300 000 aktier, genom bolag

ANDRA ÅTAGANDEN
Styrelseordförande i Brilliant Future AB och Wise Group AB. Styrelseledamot i Fasadglas Bäcklin AB och Erik Mitteregger förvaltnings AB.

BAKGRUND
Erik var ansvarig för aktieanalys och medlem av koncernledningen av Alfred Berg fondkommission 1989-1995. Grundare och fondförvaltare Brummer & Partners 1995-2002. Egna investeringar och ett antal olika styrelseuppdrag 2002 till idag.

UTBILDNING
Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.

Erik Mitteregger är oberoende i förhållande till bolaget och är inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter