TITEL
Production Manager, sedan år 2023

ANSTÄLLD SEDAN
2023

AKTIEINNEHAV
0 shares

BAKGRUND
Roger var tidigare Översynschef för komponenter på MTR Tech. Innan dess var han Produktionsingenjörschef och Produktionschef på Trimble.

UTBILDNING
Kandidatexamen i Maskinteknik, Blekinge Tekniska Högskola

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter