TITEL
Operations Manager, sedan år 2020

ANSTÄLLD SEDAN
2006

AKTIEINNEHAV
0 shares

BAKGRUND
Innan Henrik började på Firefly 2006 var han konsult för ABB High Voltages i Karlskrona. Innan han tog rollen som Driftchef på Firefly 2020 arbetade han som Kvalitets-/Godkännandechef i över 15 år.

UTBILDNING
Kandidatexamen i Informationsteknik, Kalmar Universitet

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter