Utvald
Medlem i styrelsen sedan 2003


AKTIEINNEHAV I FIREFLY AB
79 250 aktier


ANDRA ÅTAGANDEN
Inga andra större uppdrag.


BAKGRUND
Lennart har tidigare arbetat i bolaget som Utvecklingsingenjör och senare som Teknisk chef.

Lennart Jansson är inte oberoende i förhållande till bolaget och är inte oberoende i förhållande till stora aktieägare

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar och offerter