UTVALD
Medlem i styrelsen sedan 2015

AKTIEINNEHAV I FIREFLY AB
5 039 aktier

ANDRA ÅTAGANDEN
Ulf är VD i UBD Development AB och är verksam inom samhällssäkerhetsfrågor på Säkerhets- och Försvarsföretagen. Han är styrelseledamot i Scandinavian Aviation Consultants Sweden AB och Ek. för. PhotonicSweden samt suppleant i IronGrip AB.

BAKGRUND
Tidigare befattningar inkluderar General Manager FLIR Systems och Divisionschef optronik inom Saab.

UTBILDNING
Civilingenjör, KTH, Flygteknik.

Ulf Dahlberg är oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till större aktieägare.

Contact us for custom solutions and quotes